duminică, 18 martie 2018

CY9M VIDEO
NOD 144Mhz/ YO8KRR

TRX: FTM-100
KN27QG

YO8KRR
QTH: NEAGRA - SARULUI
          VATRA - DORNEI/ SV 
          


joi, 8 martie 2018

In vizita la YR8D

YR8D/ YO8KRR


YO8SGM - Marian


YO8CKR - Bazil

YO8CKR - BazilYO8SGM - Marian
YO8CKR
YO8SGM, YO8CLN, YO8SSB 

luni, 5 martie 2018

YR100BA ~ Pagini de istorie ~


Centenarul Unirii Bucovinei cu Regatul Romaniei
28 NOIEMBRIE 1918 - 28 NOIEMBRIE 2018


La 28 Noiembrie 2018, sarbatorim centenarul Unirii Regiunii istorice Bucovina cu Regatul Romaniei. 
Contextul european în care Bucovina se unește cu România este dominat de mari prefaceri. Puterile Centrale ies înfrânte din Primul Război Mondial și capitulează rând pe rând, spre sfârșitul anului 1918: Bulgaria în 29 septembrie, Turcia în 30 octombrie, Austro-Ungaria în 3 noiembrie. Austro-Ungaria intră într-un proces de dezintegrare, iar o serie de state, componente ale imperiului, își proclamă independența în a doua jumătate a anului 1918: Cehoslovacia în 28 octombrie, Ungaria în 2 noiembrie, Austria în 12 noiembrie, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor în 24 noiembrie.
În 3 octombrie/16 octombrie împăratul Carol I lansează un manifest, Către popoarele mele credincioase, prin care anunța federalizarea imperiului Austro-Ungar. Această decizie era ultima încercare de a salva de la pierire un imperiu aflat în agonie.
”Bucovinenii n-au pierdut nădejdea că ceasul mântuirii, așteptat cu atâta dor și suferință, va sosi și că moștenirea lor stăbună, tăiată prin granițele nelegiuite, se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ștefan.” (Motiunea unirii, 1918)
Profitând de slăbiciunea imperiului, Consiliul Național Ucrainean a convocat Adunarea Națională Constituantă, la Liov, în 19 octombrie 1918. Adunarea a proclamat independența teritoriului ucrainean din Austro-Ungaria, inclusiv nord-vestul Bucovinei.
Reacția românilor din Bucovina a fost imediată. În 14 oct/27 oct 1918, Iancu Flondor și Sextil Pușcariu au organizat Adunarea Națională la Cernăuți la care au participat reprezentanți ai românilor, primari și foștii deputați ai dietei bucovinene. Adunarea a adoptat o moțiune prin care era proclamată unirea Bucovinei integrale cu celelalte provincii românești, într-un stat național independent. A fost înființat și un Consiliu Național, alcătuit din 50 de persoane, aflat sub președenția lui Iancu Flondor, care să se ocupe de înfăptuirea unirii.
Câteva zile mai târziu, pe 3 noiembrie, ucrainienii bucovineni au organizat o adunare, ca răspuns celei românești, în care au proclamat alipirea unei mari părți din Bucovina noului stat ucrainean. În susținerea acestora, Rada de la Liov a mobilizat militari, care au luat poziții de apărare în punctele  cheie ale Bucovinei.
Luând act de acțiunile părții ucrainiene, Consiliul Național Român a cerut sprijin militar Guvernului României și a convocat, pentru 15/28 nov. 1918, Congresul general al Bucovinei. La Congres au participat 74 de delegați ai Consiliului Național Român, 13 delegați ai ucrainienilor, 7 ai germanilor, 6 ai polonezilor. Dionisie Bejan a citit în plen o moțiune care prezenta caracterul românesc al Bucovinei și cerea “unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, regatul României”. Moțiunea a fost adoptata cu entuziasm, singurii care au votat împotriva unirii cu România fiind reprezentații ucrainieni.
Congresul a stabilit ca o delegație, formată din Iancu Flondor, Dionisie Bejan, Ion Nistor și Eudoxiu Hurmuzachi, să-i prezinte, la Iași, Regelui Ferdinand actul prin care Unirea Bucovinei cu România era pecetluită.

info    https://centenarulromaniei.ro/unirea-bucovinei-cu-romania/

Cu aceasta ocazie istorica, Asociatia Sportiva "Dorna DX Group" Vatra Dornei (YO8KRR), impreuna cu partenerii de eveniment : Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava  ( YO8KGU) si Clubul Sporturilor Tehnico – Aplicative  Suceava (YO8KGA),  organizeaza in perioada 01.feb.2018 – 01.dec. 2018,  o serie de evenimente de profil, din care mentionam:

-         MARATON  DX  CONTEST -  01.02 – 01.12.2018 ;
-         CUPA  BUCOVINEI  RADIO – ORIENTARE;   04.05 – 06.05.2018;
-         CUPA  BUCOVINEI  US - 29.10.2018 ;
-         CONFERINTA  RADIO / UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA -  nov.2018.

Participantii la aceste evenimente vor fi premiati cu diplome, qsl-uri si medalii, in raport de rezultatele obtinute. Regulamentele de participare la concursuri si programul conferintei , pot fi consultate on-line pe urmatoarele pagini web :
§   qrz.com;
§  radioamator.ro;
§  yo8ssb.blogspot.ro.

Pentru a marca acest moment deosebit de important, organizatorii au demarat procedura de elaborare a unei medalii aniversare cu titlu de unicat ,  ce va fi realizata la Regia Autonoma Monetaria  Statului  si va fi decernata intr-un cadru festiv.

 ORGANIZATORI

A.S DORNA DX GROUP  - YO8KRR

YO8CLN – Ing. Gheorghe  Dromereschi
YO8DAR – Ing. Vasile Dromereschi
YO8TTT – Ing. Alexandru Mancas

UNIVERSITATEA “ STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
Radioclubul Universitatii Suceava – YO8KGU

YO8RDU – Ing. Gheorghe Simioniuc
YO8SSB – Stud. Lucian Damian

C.S.T.A Suceava – YO8KGA

YO8NR – Vasile Anton
YO8SGM – Col. Marian Dumitrescu